Sistematski pregledi

Sistematski pregledi

U našoj ordinaciji brinemo o zdravlju najmlađih pacijenata i onda kada su oni zdravi, veseli i zadovoljni. Periodični sistematski pregled predstavlja osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta. Redovnim sistematskim pregledima Vaše dece činite preventivne korake i sprečavate da Vaše dete oboli.


Prva godina života:

U prvom, drugom, trećem, petom, šestom i devetom mesecu života treba uraditi sledeće preglede:

 • Pregled pedijatra;
 • Vakcinacija po kalendaru – po cenovniku
 • Ultrazvučni pregled kukova u drugom, četvrtom i po potrebi devetom mesecu života;
 • Kompletnu krvnu sliku u šestom mesecu života

Sistematski pregledi tokom druge godine života:

Između 13. i 15. meseca života

 • Vakcinacija – imunizacija MMR vakcinom
 • Pregled oftalmologa;
 • Kompletna krvna slika;
 • Preventivni pregled pedijatra

Između 18. i 24. meseca života:

 • Pregled pred vakcinaciju
 • Revakcinacija Pentaximom/Infanriksom

Sistematski pregledi u trećoj godini života:

 • Pregled logopeda;
 • Kompletna krvna slika;
 • Pregled urina;
 • Preventivni pregled pedijatra

Sistematski pregledi u četvrtoj godini života:

 • Pregled logopeda;
 • Pregled fizijatra;
 • Timpanometrija po indikaciji pedijatra;
 • Kompletna krvna slika;
 • Preventivni pregled pedijatra

Sistematski pregledi deteta pre stupanja u kolektiv (jaslice, vrtić, predškolsko):

Uz kompletan sistematski pregled pedijatra, obavlja se:

 • Perianalni otisak
 • Kompletna krvna slika / KKS
 • Antropometrijska merenja

Sistematski pregledi u sedmoj godini života (pred upis u školu):

Svaki roditelj s nestrpljenjem iščekuje polazak svog deteta u prvi razred osnovne škole. Život deteta, a i roditelja, se menja sa novim načinom života, obavezama i uklapanjem deteta u novu sredinu.

U okviru priprema za polazak u osnovnu školu obavezan je i sistematski pregled, kada se detaljno procenjuje zdravstveno stanje deteta. Njegovu psihološku zrelost za upis u školu procenjuje školski psiholog.

 • Kompletna krvna slika;
 • Pregled urina;
 • Pregled logopeda;
 • Pregled oftalmologa;
 • Pregled ORL ;
 • Pregled fizijatra;
 • Preventivni pregled pedijatra.

Pored ovih pregleda svako dete pred polazak u školu obavezno je da primi MMR – vakcinu , potom vakcinu protiv dečije paralize i DiTe – vakcinu protiv difiterije i tetanusa.

Na osnovu svih ovih pregleda i analiza izdaje se potvrda o tome da je dete zdravo i u fizičkom smislu spremno za školu. Bez ove potvrde dete ne može da se upiše u školu.

Sistematski pregledi za decu starosne dobi od 7 do 14 godina:

 • mala laboratorija (kompletna krvna slika i urin-sediment);
 • pregled pedijatra;
 • pregled oftalmologa;
 • pregled fizijatra;
 • pregled psihologa;
 • pregled logopeda

KUĆNE POSETE

Privatni pedijatar Beograd - Pedijatrijska ordinacija Neopediatrica

U kućnim uslovima naša ordinacija omogućava posete pedijatra, patronažne sestre u prvim mesecima nakon rođenja bebe, kao i sprovođenje fizikalne terapije od strane iskusnih fizioterapeuta.


BESPLATNO SAVETOVANJE

Privatni pedijatar Beograd - Pedijatrijska ordinacija Neopediatrica

Roditelji naših pacijenata imaju mogućnost u bilo koje doba dana dobiti besplatan savet putem broja telefona koji dobiju prilikom registracije u ordinaciji.


Hitni pregledi mogu se zakazati i van radnog vremena!

Copyright 2017 | Design by | MPL Agency