Ultrazvučni pregled kukova

Ultrazvučni pregled kukova

Ultrazvučni pregled kukova je metoda koja vizualizacijom kako koštanih tkiva, tako i hrskavičavih, omogućava rano otkrivanje razvojnog poremećaja kuka. Ultrazvučna klasifikacija zgloba kuka se zasniva na kombinaciji morfoloških (proučavanje oblika) i morfometrijskih (merenje oblika) kriterijuma, kao i životnog doba deteta. Kada je najbolje da se obavi prvi ultrazvučni pregled kukova bebe? Ultrazvučni pregled kukova je…