Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena ka  preventivnim pregledima dece svih uzrasta kao i pregledima bolesne dece, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu.

Briga o zdravlju deteta roditeljima je na prvom mestu, a izbor pedijatra jedna od najvažnijih odluka. Kome ćete poveriti obavezan pedijatrijski pregled i lečenje deteta, od krucijalnog je značaja. U moru dilema, pitanja i nedoumica koje će Vas pratiti dok Vaše dete ne odraste, važnu ulogu ima pedijatar koji mora biti strpljiv, predan i spreman da Vas umiri i da odgovore na sva Vaša pitanja. Bez žurbe, bez konfuzije, jasno i detaljno.

U ordinaciji su zaposleni vrhunski stručnjaci, kojima se možete obratiti za bilo koji zdravstveni problem deteta, od rođenja pa do adolescencije. Pregledi dece se obavljaju u ordinaciji ili, prema Vašoj želji,  u  Vašem domu. Ohrabrujuća je činjenica da su pregled i lečenje bolesnog deteta mogući i van radnog vremena, vikendom i praznicima, a sve po dogovoru.

Usluge vrhunskih pedijatra, kao i subspecijalista pedijatrije (neonatologa, pulmologa, hematologa, nefrologa, gastroenterologa, neurologa i dr.), dečijeg hirurga, radiologa, fizijatra, psihologa, pruža Vam naša pedijatrijska ordinacija.

PEDIJATRIJSKI PREGLED I LEČENJE

Preventivna pedijatrija je usmerena ka zdravoj deci. U okviru nje u mogućnosti smo da Vam obezbedimo:

 • Praćenje napredovanja deteta u telesnoj težini i dužini(visini)
 • Saveti za negu, ishranu, pravilan san, igru deteta
 • Praćenje pravilnog psihomotornog razvoja deteta
 • Ultrazvučni skrining kukova u prvoj godini života
 • Skrining na urođena oštećenja sluha
 • Vakcinaciju po kalendaru
 • Sistematske preglede pri upisu u vrtić i školu
 • Stalno i povremeno praćenje zdravstvenog stanja dece u vrtiću i školi

Pedijatrijski pregled zdrave dece

Pedijatrijski pregled zdrave dece podrazumeva praćenje napredovanja deteta u telesnoj težini i dužini, praćenje pravilnog psihomotornog razvoja deteta, redovnu vakcinaciju. Obavljaju se i sistematski pregledi dece, dok se roditeljima daju saveti za pravilnu negu, ishranu, san i igru.

Ako ne računamo pregled odmah nakon rađanja bebe i neposredno pred otpust iz porodilišta, obavezni pedijatrijski pregledi su kad beba napuni mesec dana, potom sa dva, tri, pet , šest, devet mesci a zatim godinu dana.

Redovne lekarske kontrole veoma su važne, jer omogućavaju lekaru da prati bebin rast i napredak u redovnim intervalima, a i pomažu  da stekne opšti utisak o zdravlju vašeg mališana.

Dalje  kontrole su obavezne između 13 i 15og meseca, 18 i 24og meseca, u 4godini, potom pred upis u školu.

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija je usmerena  i  ka lečenju bolesne dece, koju smo u mogućnosti da pregledamo u našoj ordinaciji ili Vašem domu. U okviru ove oblasti Vam pružamo sledeće usluge:

 • Pregled pedijatra
 • Lečenje dece po savremenim pedijatrijskim principima
 • Saveti roditeljima za negu i ishranu bolesnog deteta
 • Obuka roditelja u prepoznavanju bolesnog stanja deteta i pružanju prve pomoći kod povišene temperature, povraćanja, proliva, alergije, kašlja
 • Praćenje dece sa hroničnim bolestima
 • Tumačenje hematoloških, biohemijskih, mikrobioloških i dr. analiza
 • Ultrazvučnu dijagnostiku

Rad pedijatra sa bolesnom decom obuhvata pregled bolesnog deteta i lečenje dece po savremenim pedijatrijskim principima, uz savete roditeljima za negu i ishranu bolesnog deteta. Roditelji se obučavaju kako da prepoznaju bolesno stanje deteta i kako da pruže prvu pomoć kod povišene temperature, povraćanja, proliva, alergije, kašlja.

Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i lečenju, podrazumeva blisku saradnju sa kolegama drugih specijalnosti i subspecijalnosti. Kod sumnje na bolest određenog organa ili organskog sistema (kao što su srce, pluća, bubreg ili nervni sistem) konsultujemo subspecijalistu pedijatra, dečijeg hirurga, radiologa.

Kućne posete

Privatni pedijatar Beograd - Pedijatrijska ordinacija Neopediatrica

U kućnim uslovima naša ordinacija omogućava posete pedijatra, patronažne sestre u prvim mesecima nakon rođenja bebe, kao i sprovođenje fizikalne terapije od strane iskusnih fizioterapeuta.