Konsultativni pregledi

Konsultativni pregledi

U našoj ordinaciji u mogućnosti smo da Vam pružimo i konsultativne preglede dece iz oblasti:

 • Pulmologija i alergologija

Ass. Dr Sci Med Aleksandar Sovtić – spirometrija, kožne probe…

 • Dečja nefrologija,

dr A. Paripović- poremećaji funkcije bubrega, ponavljane infekcije urinarnih puteva…

 • Dečja hirurgija

Ass. Dr Sci Med Aleksandar Vlahović (plastični i rekonstruktivni hirurg)

Mr. Sci Med. dr Zoran Paunović (ortoped) – ortoprdski pregled, ultrazvuk (UZ) kukova …

Prim Sci Med. dr Predrag Ilić – dečji hirurg / urolog

 • Dečja gastroenterologija

dr Mirjana Jovičić

 • ORL

dr Vladimir Šaranović – ORL pregledi.

Prim. Dr Sci Med Snežana Babac – ORL pregledi, TOAE skrining sluha.

 • Radiologija

dr Slobodan Gazikalović – ultrazvuk (UZ) kukova, abdomena, urotrakta…

Pulmologija i alergologija

Dečja pulmologija ima važnu ulogu za zdravlje deteta pa je samim tim i bitan faktor za harmoničan život cele porodice. Za svakog roditelja je najbitinije da zna šta se događa sa njegovim detetom, kako može da mu pomogne i da zna da prepozna kada mu je potreban pomoć. Upravo zato prilikom dijagnostikovanja i terapije respiratornih smetnji uključujemo roditelje jer su oni bitni saveznici u tretmanu svakog oboljenja ili smetnje.

Prevencija, rano otkrivanje smetnji, pravilna dijagnostika i adekvatna terapija su nabitniji za kvalitetan život deteta ali i cele porodice.

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE DEČIJEG PULMOLOGA

U zavisnosti od zdravstvenih potreba deteta, možemo da Vam pomognemo kroz sledeće dijagnostičke procedure:

 • Spirometrija (test plućne funkcije)
 • Bronhodilatatorni (test plućne funkcije)
 • Alergološke kožne probe na inhalacione alergene

Konsultativni pregledi – KOJE SVE USLUGE PRUŽA DEČJI PULMOLOG U ORDINACIJI?

Pored gore navedenih dijagnostičkih procedura, možemo Vama i Vašem detetu pomoći kroz:

Pregled pedijatra – pulmologa

 • Spirometrija
 • Alergološke kožne probe
 • Inhalacije
 • Vežbe disanja

KOJE TERAPIJE SU DOSTUPNE?

U zavisnosti od dijagnoze, oboljenja i stanja deteta, može se primeniti jedna od sledećih terapija:

 • Inhalaciona terapija – tečni lekoviti preparati pomoću pare unose u disajne puteve
 • Intravenska terapija
 • Intramuskularna terapija

Dečja fizijatrija

Konsultativni pregledi – Fizikalna medicina i rehabilitacija u dečjem uzrastu se bave prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom raznih kongenitalnih anomalija i deformiteta, neuroloških, reumatskih i drugih oboljena, kao i povreda kod dece.

Dečja gastroenterologija

Dečji gastroenterolog sprovodi dijagnostiku i leči bolesti gastro-intestinalnog trakta, jetre, žučnih puteva i pankreasa.

ORL

Otorinolaringologija je medicinska grana koja se bavi problemima uha, grla, nosa, sinusa kao i vrtoglavicama koje nisu neurološkog porekla.

Radiologija

Radiologija je medicinska specijalnost, koja uključuje sve načine medicinskog slikanja (imaginga), kojima se dobijaju informacije o anatomiji, patologiji, histopatologiji, i funkciji bolesnih stanja.

Kućne posete

Privatni pedijatar Beograd - Pedijatrijska ordinacija Neopediatrica

U kućnim uslovima naša ordinacija omogućava posete pedijatra, patronažne sestre u prvim mesecima nakon rođenja bebe, kao i sprovođenje fizikalne terapije od strane iskusnih fizioterapeuta.