Neonatolog

Neonatolog

Neonatolog je lekar pedijatar koji se bavi lečenjem svih bolesti novorođenčadi (dece od rođenja do kraja prvog meseca života), a edukovan je i u lečenju dece svih uzrasta. Neonatolog – obavlja pregled novorođenčeta (u kućnoj poseti ili ambulanti) savetuje roditelje o dojenju i ishrani, napredovanju, novorođenačkim grčevima, vakcinaciji i potrebnim skrining pregledima u narednom periodu.

Zdravstveni problemi novorođenčadi mogu biti poseban izazov. Kod prevremeno rođene dece važni organi kao što su srce, pluća, želudac ili koža mogu biti nedovoljno razvijeni i mogu onemogućavati normalno funkcionisanje dece. Neonatolozi prolaze posebnu obuku potrebnu za procenu i lečenje zdravstvenih problema novorođenčadi.

Mladi roditelji po dolasku iz porodilišta kući često bivaju u nedoumici u vezi sa zdravstvenim  stanjem i ponašanjem novog člana porodice. Stručna pomoć i saveti u vezi sa dojenjem, napredovanjem u težini, zdravstvenim stanjem deteta i drugi praktični saveti će vam biti dostupni u ordinaciji kao i tokom pedijatrijskih kućnih poseta.

Kompletnu brigu o zdravlju novorođenčeta od dolaska na svet pa do navršenog 1. meseca a neretko i duže, vodi upravo pedijatar – Neonatolog.

ŠTA RADE NEONATOLOZI?

 • Otkrivaju i leče različite bolesti i stanja koja se javljaju kod  novorođenčadi, kao što su problemi sa disanjem, infekcije i urođeni defekti;
 • Rešavaju sve zdravstvene probleme prevremeno rođene dece,  novorođenčadi sa životno ugrožavajućim zdravstvenim problemima ili  novorođenčadi kojima je potrebna operacija;
 • Redovno prate i vode plan ishrane kod novorođenčadi koja su bolesna ili slabo napreduju u TM;
 • Prate stanje i leče novorođenčad koja su životno ugrožena.

ORDINACIJA NEOPEDIATRICA VAM PRUŽA:

 • Preglede neonatologa u ambulanti i u vašem domu
 • Praćenje rasta i razvoja vašeg novorođenčeta
 • Savete i konsultacije neonatologa u prvim danima po otpustu iz porodilišta
 • Podršku u dojenju i pravilnoj ishrani bebe
 • Vakcinacije
 • Ultrazvuk i pregled kukova (na urođenja iščašenja) u 2., 6. i 9. mesecu života sa pregledom dečijeg ortopeda
 • Pregled dečjeg fizijatra – procena razvoja motorike i savet za stimulaciju motornog razvoja
 • Ultrazvuk CNS-a
 • Skrining sluha TOAE – rana detekcija oštećenja sluha u 1. mesecu života

Skrining sluha TOAE - rana detekcija oštećenja sluha

Čulo sluha ima važnu ulogu u  prilagođavanju životu u spoljašnjoj sredini. Ono ima veliki značaj u razvoju govora, mišljenja, jezika, komunikativnih sposobnosti i psihosocijalnom razvoju.

ŠTA JE UROĐENO OŠTEĆENJE SLUHA?

Oštećenje sluha se manifestuje kao nagluvost i gluvoća. Ukoliko se ono javi veoma rano, odmah po rođenju ili u prvih nekoliko meseci života, kada deca stupaju u novi svet, svet onih koji čuju, kada treba da uče govor i jezik, to može predstavljati veliki problem.

Oštećenje sluha je jedna od najčešćih urođenih anomalija. Teško oštećenje sluha ima 1 od 1000 novorođenih beba. Može se javiti i kod beba bez faktora rizika. Zato je važno da se ono detektuje na vreme kako bi se što pre započela rehabilitacija, jer se tako postižu najbolji rezultati.

Ukoliko se ne otkrije na  vreme značajno utiče na razvoj govora (najčešće je razvoj govora  usporen).  Cilj ispitivanja je rano otkrivanje ovog  poremećaja i zbog toga je najbolje da se ovo ispitivanje sprovede u  periodu od  rođenja do 3. meseca života deteta.

Ukoliko se dokaže postojanje urođenog oštećenja sluha najbolje je da se sa terapijom  započne što  ranije (u prvih 6 meseci života). Adekvatna i brza  intervencija u ovom  periodu može omogućiti dalji normalan razvoj deteta,  zato što mozak u  ovom periodu života ima najveću mogućnost prilagođavanja (remodelovanja).

Univerzalni skrining sluha sprovodi se već decenijama širom Evrope. Sama metoda testiranja je jednostavna, bezbolna, pouzdana i traje svega nekoliko minuta.

Ukoliko beba prođe testiranje, vi kao roditelji morate i dalje pratiti kako vaše dete reaguje na zvuke, njegov razvoj govora i ponašanje. Obraćajte se vašoj bebi, pričajte joj, pevajte…Bebe čuju još od rođenja!

Ultrazvučni pregled kukova

Pravovremena dijagnoza razvojnog poremećaja kuka od izuzetnog je značaja, zbog čega je neophodno uraditi UZ pregled kukova svakom detetu u drugom, petom i eventualno devetom mesecu života.

Pored skrining pregleda kukova, naročito je važno na vreme uraditi ultrazvučni pregled u slučaju postojanja kliničkih odstupanja ( + Ortolanijev fenomen, ograničena abdukcija u kuku i dr.) ili faktora rizika za pojavu razvojne anomalije kuka (karlični položaj bebe u materici, pozitivna porodična anamneza na kongenitalnu luksaciju kuka, oligohidramnion majke, deformiteti lokomotornog sistema).

Ultrazvuk mozga (Ultrazvuk CNS-a)

Ultrazvučni pregled  glave omogućava pregled mozga i cerebrospinalne  tečnosti (likvora).  Likvor (cerebrospinalna tečnost) okružuje mozak i  kičmenu moždinu i  štiti ih od povreda. Ovaj pregled se najčešće izvodi  kod novorođenčadi i  odojčadi, zato što im lobanja nije potpuno formirana.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Ultrazvučni pregled glave je rutinski pregled kod beba koje su rođene prerano.

Procedura se koristi u cilju ranog otkrivanja različitih stanja, kao što su krvarenje ili oštećenje moždanog tkiva.

Kod odojčadi se koristi u cilju otkrivanja proširenja moždanih komora (hidrocefalusa), moždanog krvarenja, oštećenja bele mase, urođenih mana mozga, infekcije ili tumora.

Kod odraslih se ovaj pregled koristi tokom operacije mozga u cilju procene položaja i izgleda tumorske mase.

Ultrazvuk urotrakta

Često već prenatalno viđena odstupanja u razvoju bubrega i mokraćnih puteva zahtevaju kontrolne ultrazvučne preglede posle rođenja bebe.

Kućne posete

Privatni pedijatar Beograd - Pedijatrijska ordinacija Neopediatrica

U kućnim uslovima naša ordinacija omogućava posete pedijatra, patronažne sestre u prvim mesecima nakon rođenja bebe, kao i sprovođenje fizikalne terapije od strane iskusnih fizioterapeuta.