Konsultativni pregledi

Konsultativni pregledi

U našoj ordinaciji u mogućnosti smo da Vam pružimo i konsultativne preglede dece iz oblasti:


 • Pulmologija i alergologija

Ass. Dr Sci Med Aleksandar Sovtić – spirometrija, kož ne probe…

 • Dečja nefrologija,

dr A. Paripović- poremećaji funkcije bubrega, ponavljane infekcije urinarnih puteva…

 • Dečja fizijatrija

dr Snežana Bugarić – hipotonije, hipertonije, tortikolis…

 • Dečja hirurgija

Ass. Dr Sci Med Vladimir Kojović (urolog) – patologija prepucijuma, kile…

Ass. Dr Sci Med Aleksandar Vlahović (plastični i rekonstruktivni hirurg)

Mr. Sci Med. dr Zoran Paunović (ortoped) – ortoprdski pregled, ultrazvuk (UZ) kukova …

Prim Sci Med. dr Predrag Ilić – dečji hirurg / urolog

 • Dečja gastroenterologija

dr Mirjana Jovičić

 • ORL

dr Vladimir Šaranović – ORL pregledi, Timpanometrija…

Prim. Dr Sci Med Snež ana Babac – ORL pregledi, TOAE skrining sluha, Timpanometrija…

 • Radiologija

dr Slobodan Gazikalović – ultrazvuk (UZ) kukova, abdomena, urotrakta…

 • Dečja neurologija
 • Dečja psihologija

dr Nataša Mrlješ

 • Opšta pedijatrija

dr Aleksandra Bojović – opšti pedijatar


Pulmologija i alergologija

Dečja pulmologija ima važnu ulogu za zdravlje deteta pa je samim tim i bitan faktor za harmoničan život cele porodice. Za svakog roditelja je najbitinije da zna šta se događa sa njegovim detetom, kako može da mu pomogne i da zna da prepozna kada mu je potreban pomoć. Upravo zato prilikom dijagnostikovanja i terapije respiratornih smetnji uključujemo roditelje jer su oni bitni saveznici u tretmanu svakog oboljenja ili smetnje.

Prevencija, rano otkrivanje smetnji, pravilna dijagnostika i adekvatna terapija su nabitniji za kvalitetan život deteta ali i cele porodice.

DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE DEČIJEG PULMOLOGA

U zavisnosti od zdravstvenih potreba deteta, možemo da Vam pomognemo kroz sledeće dijagnostičke procedure:

 • Spirometrija (test plućne funkcije)
 • Bronhodilatatorni (test plućne funkcije)
 • Alergološke kožne probe na inhalacione alergene

Konsultativni pregledi – KOJE SVE USLUGE PRUŽA DEČJI PULMOLOG U ORDINACIJI?

Pored gore navedenih dijagnostičkih procedura, možemo Vama i Vašem detetu pomoći kroz:

Pregled pedijatra – pulmologa

 • Spirometrija
 • Alergološke kožne probe
 • Inhalacije
 • Vežbe disanja

KOJE TERAPIJE SU DOSTUPNE?

U zavisnosti od dijagnoze, oboljenja i stanja deteta, može se primeniti jedna od sledećih terapija:

 • Inhalaciona terapija – tečni lekoviti preparati pomoću pare unose u disajne puteve
 • Intravenska terapija
 • Intramuskularna terapija

Dečja fizijatrija

Konsultativni pregledi – Fizikalna medicina i rehabilitacija u dečjem uzrastu se bave prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom raznih kongenitalnih anomalija i deformiteta, neuroloških, reumatskih i drugih oboljena, kao i povreda kod dece.


Dečja gastroenterologija

Dečji gastroenterolog sprovodi dijagnostiku i leči bolesti gastro-intestinalnog trakta, jetre, žučnih puteva i pankreasa.


ORL

Otorinolaringologija je medicinska grana koja se bavi problemima uha, grla, nosa, sinusa kao i vrtoglavicama koje nisu neurološkog porekla.


Radiologija

Radiologija je medicinska specijalnost, koja uključuje sve načine medicinskog slikanja (imaginga), kojima se dobijaju informacije o anatomiji, patologiji, histopatologiji, i funkciji bolesnih stanja.


Dečja neurologija

Dečiji neurolog u našoj ordinaciji obavlja neuroški pregled i daje predlog o dijagnostici, lečenju i praćenju urođenih i stečenih poremećaja centralnog i perifernog nervnog sistema u uzrastu od mesec dana do 18 godina.


Dečja psihologija

Termin “dečija psihologija” se, tradicionalno, upotrebljava kao sinonim za razvojnu psihologiju. Predmet razvojne psihologije nisu samo fizičke promene kod dece (i odraslih), već i njihov razvoj na mentalnom, emocionalnom i socijalnom planu. Dečija psihologija se, zapravo, bavi samo jednim delom životnog ciklusa, od prenatalnog razvoja do odraslog doba, zaključno sa adolescencijom.

NUDIMO VAM:

 • PREGLEDE I KONSULTACIJE SA DEČJIM PSIHOLOGOM
 • SPROVOĐENJE POTREBNE TERAPIJE I KONSULTACIJA

KUĆNE POSETE

Privatni pedijatar Beograd - Pedijatrijska ordinacija Neopediatrica

U kućnim uslovima naša ordinacija omogućava posete pedijatra, patronažne sestre u prvim mesecima nakon rođenja bebe, kao i sprovođenje fizikalne terapije od strane iskusnih fizioterapeuta.


BESPLATNO SAVETOVANJE

Privatni pedijatar Beograd - Pedijatrijska ordinacija Neopediatrica

Roditelji naših pacijenata imaju mogućnost u bilo koje doba dana dobiti besplatan savet putem broja telefona koji dobiju prilikom registracije u ordinaciji.


Hitni pregledi mogu se zakazati i van radnog vremena!

Copyright 2017 | Design by | MPL Agency