Plaćanje i osiguranje

Pacijenti koji imaju privatno zdravstveno osiguranje kod neke od osiguravajućih kuća sa kojima ordinacija NEOPEDIATRICA ima ugovor, mogu koristiti medicinske usluge, a njihova osiguravajuća kuća će refundirati troškove direktno našoj ordinaciji.


Sve usluge možete platiti na jedan od sledećih načina:

  • Gotovinom

  • Platnim karticama

Platne kartice

  • Na osnovu polise zdravstvenih osiguranja sa kojima imamo ugovor


Pacijenti koji imaju privatno zdravstveno osiguranje kod neke od osiguravajućih kuća sa kojima ordinacija NEOPEDIATRICA ima ugovor, mogu koristiti medicinske usluge, a njihova osiguravajuća kuća će refundirati troškove direktno našoj ordinaciji.

Ordinacija NEOPEDIATRICA ima zaključene ugovore sa većim brojem osiguravajućih kompanija. Na osnovu tih ugovora, osiguranici tih osiguravajućih kompanija mogu da koriste naše medicinske usluge, a osiguravajuće kompanije za njih uplaćuju troškove tih medicinskih usluga.

Sa osiguranjima sa kojima ordinacija nema ugovor o direktnom plaćanju, takođe postoji mogućnost da uz prethodnu pre-autorizaciju ili garanciju osiguravajuće kuće pruži usluge njihovom osiguraniku a njegova osiguravajuća kuća uplati troškove lečenja.Copyright 2022 | Design by MPL Agency