Vaške

Vaške i kako ih se rešiti

Vaške (vaši) su sitni insekti, paraziti koji žive na različitim biljkama, živitinjama i ljudima. Različite vaške nametnici su na različitim organizmima, pa tako neke od njih nalazimo samo na određenim organizmima neke vrste. Čovečja vaš (Pediculus humanus) ima dve podvrste – telesna vaš (Pediculus humanus var. corporis) i – vaš glave (Pediculus humanus var. capitis). Vaši glave…