Logopedski pregled

Logopedski pregled predškolaca

Logopedski pregled i ono što je važno za detetov razvoj jeste kontakt s drugim ljudima, da li ima povratnu interakciju sa osobama koje pokušavaju da ga animiraju, način njegove igre, razumevanje zahteva, odnos s drugom decom i s roditeljima. Polazak u školu predstavlja veliki korak u životu deteta i njegovih roditelja. Da bi se dete pripremilo…