Logopedski pregled predškolaca

Logopedski pregled i ono što je važno za detetov razvoj jeste kontakt s drugim ljudima, da li ima povratnu interakciju sa osobama koje pokušavaju da ga animiraju, način njegove igre, razumevanje zahteva, odnos s drugom decom i s roditeljima. Polazak u školu predstavlja veliki korak u životu deteta i njegovih roditelja. Da bi se dete pripremilo za polazak u školu i prilagodilo školskim zahtevima potreban je solidan razvoj svih detetovih sposobnosti (grafomotorika, pojam broja i boje, govor i rečnik, govorna analiza i sinteza, emocionalna i socijalna zrelost).

Logopedski pregled podrazumeva:

GRAFOMOTORIKA

Da bi dete uspešno savladalo proces pisanja potrebno je da ima izdiferenciranu finu motoriku mišića šake i prstiju. Treba da zna da drži olovku pravilno, da ne pritiska olovkom i da linija bude ravna. To se uči uz vežbe crtanja, spajanja linija, rad sa makazama, plastelinom  i sl.

ANALIZA I SINTEZA

Pokazuje svesnost deteta o pisanom jeziku. Između pete i šeste godine  deca primećuju glasovnu strukturu reči tako da dete mora znati razdvojiti reči na slogove, prepoznati i imenovati početni i završni glas u reči.Takođe je bitno da može da razdvoji reč na glasove i da od pojedinih glasova sastavi reč npr. (k-u-c-a – kuca), (pas  – p-a-s). Učenje pesmica dovodi do proširivanja vokabulara, vežba se izgovor , razvijaju se sve psihičke funkcije.

ARTIKULACIJA  GLASOVA

Kod predškolskog deteta artikulacija mora biti pravilna .Ako postoji artikulacioni problem treba se obratiti logopedu zbog korekcije i tretmana. Predškolac u govoru treba da koristi složenu rečenicu koja ima svoje gramatičke strukture. Mora znati uspešno da savlada i verbalno opiše značenje poznatih pojmova ( npr.kuća-zgrada u kojoj živim) i da pravilno prepričava poznate događaje ili priče.

BROJ I BOJE

Prostorni i vremenski odnosi do polaska u školu takođe moraju biti usvojeni. Dete treba da razume predloge, priloge , da klasifikuje objekte po veličini, boji, broju, obliku, dane u nedelji i godišnja doba.

PROČITAJTE: Disleksija: Poremećaj sposobnosti čitanja

Logopedski pregled – Da li dete treba da zna da čita i piše?

Kao što je navedeno detetov govorni razvoj treba da bude na nivou za usvajanje pismenosti. Treba proveriti kakva je motivacija deteta za učenje čitanja i pisanja. Ima dece koja spontano počnu da čitaju oko šeste godine, ima dece koja u većini slučajeva čitaju posle prvog polugodišta prvog razreda. I jedni i drugi u kasnijem životu su manje vise uspešni. To zavisi i od radnih navika, motivacije za učenje, podrške roditelja i širine koju pružaju svojo deci od samog rodjenja. Zato je bitno korišćenje bogatog repertoara igara sa glasovima i rečima npr “na slovo na slovo”, koliko glasova ima u reči, ili za jedan glas drugačije npr. som, dom, sos, kos, bos i slično.

Pripremite decu da započete aktivnosti dovrše, vežbajte pažnju i koncentraciju, razvijajte maštu i igru

Ako svoje dete pripremite za početak školovanja imaće pozitivan stav prema školi. Ovakav stav treba da podržavate jer olakšava učenje i dete lakše  može da savlada teškoće na koje nailazi, zadovoljnije je i srećnije. Prošetajete  sa vašim detetom do škole, objasnite mu da će u školi biti 3-4 sata,  učiće računanje, pisanje, čitanje, crtanje , pevanje i da će se igrati.

 

Logopedski pregled – Kako pripremiti dete?

Vođenje deteta kod logopeda ne mora da bude stresan događaj. Mališanu ne treba govoriti da ide kod logopeda kako bi ga on  «naučio da govori». Sasvim je dovoljno reći detetu da idete zajedno kod jedne tete (ili čike) da se igrate i pričate pričice. Kako će ono da prihvati logopeda, kao i druge stručne saradnike, ne zavisi samo od pristupa roditelja tom pitanju, već i od pristupa logopeda. Najprirodniji pristup detetu je igra, kao i posmatranje deteta u prirodnim uslovima, a ne u napetoj situaciji propitivanja deteta i roditelja. Dete mora da shvati da logopedi «nisu lekari», da su tu kao drugari – da im pomognu u njihovim poteškoćama. A roditelji moraju da pravilno usmere dete u datom radu i kod kuće prate njegov razvoj. Onog momenta kada se razvije pravilna interakcija između deteta, roditelja i terapeuta, dete će da napreduje.

 

NEOPEDIATRICA ordinacija – Pedijatar, Beograd

O aktuelnim cenama naših usluga informišite se u našem cenovniku.

Zakazivanje termina, pregleda i konsultacija putem telefona: +381 11 24 24 248 / +381 65 24 24 248 ili popunjavanjem online formulara.

NAPOMENA
Sadržaj web sajta ordinacije nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu ordinacije nisu zamena za lekarski pregled i savete medicinskog osoblja niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informiranost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se lekaru ili drugom stručnom licu u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu poliklinike obavezno se posavetujte s lekarom.
SHARE IT: